top of page
boş sınıf

ORTAOKUL

ORTAOKUL

Ortaokul

   

   Öğrencilerimiz orta okulumuz da öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle, problem çözme, deney, tartışma ve sorgulamaya dayalı öğrenim görürler. İki dilli ortamda bilgi ile donanmış, öz güvenli, üretken, ulusal ve uluslararası sınavlara hazır, yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişirler.

 

Ortaokul seçerken size birkaç ipucu:

 

Labaratuvar: Fen derslerinde uygulamalı laboratuvar çalışmaları yapılıyor mu? Çocuğunuzun sıra dışı bir fen eğitimi almasını istiyorsanız, fen deneyleri yaparak öğrenmek (sadece okuyarak değil) çok önemli. Okulun bir laboratuvarı yoksa, öğretmenlerin dersi laboratuvarsız nasıl öğrettiğini sormak gerekir.

Disiplin: Güvenlik son derece önemli. Çoğu ortaokulda güvenlik ve disiplin konularıyla ilkokullardan daha çok uğraşılır. Bu yüzden, “Çocuklar hangi sıklıkla disiplin veya okuldan uzaklaştırma cezası alıyor?” gibi sorular sorulabilir. Okulların bu tür soruları yanıtlamaya hazır olmaları gerekir. Disiplin sorunu yaşayan çocuklarla ilgilenme süreci açık ve net olmalı ve bu süreç içinize sinmelidir.

Öğretmen: Öğretmen etkililiğinin nasıl ölçüldüğünü, standartlara uymayan öğretmenler konusundaki çalışmaları araştırın. Öğretmen kalitesinin nasıl sağladığı ve yeterince başarılı olmayan öğretmenleri nasıl değerlendirdiği sorusuna verecek bir cevabı olmalı.

Öğrenme: “Öğrenme veya akademik sorunları olan çocukları nasıl destekliyorsunuz?” sorusunu mutlaka sorun. Üstün yetenekli çocuklar veya özel gereksinimi olan çocuklar için öğretimi nasıl farklılaştırdıklarını inceleyin.

Müfredat: Hangi müfredat kullanılıyor? Öğretmenlere nasıl eğitim veriliyor? Yazma becerileri öğretilmesi en zor ve en önemli şeylerden biridir. Ancak birçok standart “çoktan seçmeli” test bu becerileri sınamadığı için öğretmenler için yazma becerileri üzerinde durmamak kolaydır. İdeal olan, okulun hem bir yazma programı hem de yazma becerilerinin matematik, fen ve sosyal bilimler gibi diğer derslerle bütünleştirildiği bir müfredata sahip olmasıdır. Öğrencilerin yazı çalışmalarının örneklerini görmek isteyin ve çocukluğunuza dönüp o yaşta neler yazdığınızı düşünün veya yazma standartları “rubrikine” bakın ve bu yaşta “iyi yazma becerisini” nasıl belirlediklerini sorun.

bottom of page