top of page

KURUMSAL

TARİHÇE

ANKARA ÖZEL YÜKSELİŞ KOLEJİ’NİN TARİHÇESİ ( 1980 )

 

Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu 1962 yılında Bahçelievler’de küçük bir binada, Orta ve Lise kısımlarının ilk sınıfların açılmasıyla öğretim hayatına başlamıştır. Okul bir yıl sonra Demirtepe Mareşal Fevzi Çakmak Sokak’taki ikinci binasına taşınmış, ilk kısmı da bu binada açılmıştır.
1967’de Kolejin şimdi içinde bulunduğu modern tesisler inşa edilmiş ve kurucu Ali Demirel Milli Eğitim Bakanlığından 625 sayılı Kanuna göre aldığı müsade ile geniş eğitim planını uygulamak fırsatını bulmuştur.
Bu plana göre; Ana, İlk, Orta ve lise kısımlarından oluşmuş Yükseliş Koleji organize edilmiş ve Makine İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinden teşekkül eden Ankara Özel Mimarlık ve Mühendislik Okulu kurularak da Kolejin devamı olarak ilk ders yılına girmiştir.
Akşam ve Gündüz bölümleri bulunan Yüksek Okul 1971 yılında 1472 sayılı Kanuna göre devletleştirilmiş ve sahip olduğu büyük kapasite ile Anadolu ve Zafer yüksek okullarını da içine alarak Orta Anadolu’muzun başlıca Fen Bilimleri kaynağı olan Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline gelmiştir.
1969 yılında Türkiye’nin ilk Yabancı Diller Okulunu da Yükseliş Özel Öğretim Kurumları bünyesinde teşkiline geçilmiştir. Altı adet fonetik dil laboratuvarı, en modern Audio-Visual öğretim vasıtalarına sahip olan Kurumun, Bakanlıkça (Özel Yükseliş Yabancı Diller Kursları) ismiyle faaliyete geçmesine izin verilmiştir.
Yine 1969 yılında “Bir kısım dersleri yabancı dille öğretim yapan kolejlerimiz’de olduğu gibi, İngilizce Hazırlık sınıfı açılması teşebbüsü yapılmıştır. Bakanlığımızın “İlkokul mezunlarına mahsus Özel Yabancı Dil Kursu” adına tensip ettiği bu sınıflarda halen ilkokul mezunu öğrencilere bir yıl, bu tertibi ile Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu Ortaokulunda, İlkokuldan sonra bir yıl özel öğretim gören öğrencilerin devam ettiği ve doğruca 1’inci sınıfa alınan öğrencilerin eğitildiği sınıflarda, ayrı ayrı öğretim programlarının uygulandığı görülmektedir. Netice itibariyle de, bu yeni düzeniyle kendine özgü bir okul tipi doğmaktadır.
1962’de 31 öğrenci ile faaliyete geçen Yükseliş’in 1971’de öğrenci rakamı 2010’u Kolej’de ve 7152’si Yüksek kısımda olmak üzere 9162’ye kadar yükselerek Türk Milli Eğitim camiasında belirli bir varlık haline gelme başarısına ulaşmıştır.
Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu, ilk mezunlarını 40 kız, 120 erkek olarak 1965 yılında vermiştir. Bu rakamlar bugüne kadar İlkokulunda 814 Ortaokulunda 2710 ve Lisesinde 3201 olmuştur. Bugün yalnız İlk, Orta ve lise kısımlarıyla, Yabancı Diller Kursları Müdürlüğünden oluşan Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu, kendi sahasında mütevazi çalışmalarıyla Türk Milli Eğitim camiasına hizmete devam etmektedir.

bottom of page