top of page

Neden 
Yükseliş

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

After School Programı

Okulu, yalnızca akademik bilgi ve beceri kazandıran bir yer olmaktan öte öğrencinin bedensel gelişimine, sosyal ve kültürel birikimine katkıda bulunan ortamların tümünü içine alan yaşam alanı olarak kabul eden Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde, akademik başarıyı destekleyecek ve öğrencilerin okul motivasyonlarını artıracak bilimsel, sosyal, kültür-beceri, sanatsal ve sportif etkinlerden oluşan After School programı uygulanıyor.
Her ilgiye ve beceriye uygun çok sayıda nitelikli kulüpten oluşan programda Dershane-Okul işbirliği çerçevesinde ulusal sınavlara hazırlık ve ödev çalışmaları da yer alıyor.
Kulüplerin seçiminde ve takibinde online sistemin kullanıldığı After School’da yetenek ve becerilerin keşfedilmesine olanak veren bir koordinatörlük bulunuyor. Alanlarında uzman öğretmen, sanatçı ve sporculardan oluşan kulüp eğitmenlerinin yer aldığı programda kulüp etkinlikleri kapsamında okul içi ve dışı, gösteriler, organizasyonlar ve sergiler düzenleniyor.
Öğrencilerimiz After School çalışmalarıyla, akademik başarılarını arttırıyor, sosyal bağları güçlendiriyor, fiziksel ve bilimsel açıdan büyük bir gelişim sağlıyorlar.

2

Çocuğunuz Hayata Bizimle Merhaba Desin

Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu Anaokulları’nda yetişen öğrenciler, edindikleri sağlam temel sayesinde başarıyı ömür boyu yaşıyorlar. Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu öğrenme merakının yitirilmediği, üniversite eğitim anlayışının temel modüllerinin erken yaş eğitimine entegre edilmesiyle oluşturuldu. Araştırmaya dayalı, proje bazlı performans görevleri ile bir çocuğun neler yapabildiğinin görüldüğü bir eğitim modeli uyguluyoruz. Çocuğun çok yönlü gelişimini temel alarak fen bilimleri, matematik, düşünce yeteneği, sosyal bilimler ve performans modüllerinden oluşan bir program uygulanıyor. Öğrenme heyecanı ve merakı ömür boyu süren, öğrenmekten zevk alan, sorgulayabilen ve araştırabilen öğrenciler yetiştiriyoruz.

3

Güvenli Okul

Eğitim-Öğretim için en uygun atmosferin sağlandığı Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde, öğrencilerin evden ayrılıp eve döndükleri süre boyunca maksimum güvenlik oluşturulmuştur. Yerleşke içi ve çevresinde profesyonel anlayışla hizmet veren güvenlik birimince kontrolün yanı sıra kamera sistemiyle 24 saat kesintisiz kayıt yapılmaktadır.
Dersliğe ve etkinliğe özgü güvenli donanınım, materyal araç ve gereçlerin yer aldığı Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu, okul alanları, mobilyaları, araç ve gereçlerini içine alan güvenlik konseptine sahiptir. Okulun ve öğrencinin güvenliğini esas alan kontrol ve denetim uygulamaları ile birlikte Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde, doğal konumu itibariyle tamamen eğitim-öğretime ayrılmış olumsuzluk içeren mekânlardan ve modellerden arınmış bir yerleşke bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz sağlanan güvenli okul yaklaşımıyla sadece akademik eğitim yaşantılarına odaklanıyor, kendilerini güvende, mutlu ve huzurlu hissediyorlar.

4

Hijyen Ve Temizlik

Okul yaşamının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde, bina ısı yalıtımı ve havalandırması maksimum hijyen tasarımına sahiptir. Eğitim ve ortak kullanım alanlarına uzman personel tarafından periyodik olarak temizlik yapılmaktadır. Bütün dersliklerde, atölye, WC, yemek salonları ve spor alanlarında sağlık ve hijyene uygun, kolay temizlenebilir malzemeler yer almaktadır. Okul temizlik malzemelerinde uluslararası sağlık kuruluşlarının kriterlerine uygunluk esası gözetilmektedir. Daha etkin temizlik için tüm temizlik alanlarında sıcak su hattı bulunmaktadır. Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde hijyen ve hastalıklardan korunma yolları ile ilgili düzenli olarak seminerler düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz derslikleri, sanat ve spor alanlarını kapsayan maksimum hijyen anlayışıyla sağlanan güvenli ve sağlıklı eğitim-öğretim ortamında okul yaşamlarını sürdürüyorlar.

5

Modern Yemek Salonları

Uzman diyetisyenlerce bilimsel olarak hazırlanan bir beslenme programı uygulayan Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde, menüler öğrencilerin fiziksel gereksinimleri, besinlerin kalori değerleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Anaokulundan 12. Sınıfa kadar tüm öğrenciler için Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde her öğle yemeğinde 4 çeşit yemek bulunmaktadır.

6

Kütüphane/Bilgi Erişim Merkezi

Çeşitli dillerde binlerce basılı ve dijital yayının yer aldığı Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu Kütüphanesi’nde,  öğrencilere kitap sevgisi ve okuma alışkanlıklarının kazandırıldığı kütüphane etkinlikleri düzenlenmektedir. Öğrencilerin kitap okudukları ve ders çalıştıkları konforlu okuma  salonlarına sahip olan Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu Kütüphanesi’nde geleneksel kütüphane anlayışını korumakla birlikte bilgiye hızlı erişimi sağlayan dijital yayınlar da öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu Kütüphanesi’nin içerisinde dijital kaynaklar ve yayınlara ulaşmak için onlarca uluslararası kütüphane erişimine imkân sağlayan teknolojik altyapısıyla Bilgi Erişim Merkezi de bulunmaktadır.

7

Service Name

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

8

Gösteri Merkezi -Cep Sinemaları

Gösteri Merkezi ve Cep Sinemalarının yoğun olarak kullanıldığı Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde, yıl boyunca öğrenci performanslarına dayanan etkinlikler düzenlenmektedir. Dünya ve ülkemiz sinemasından örneklerinin sunulduğu matinelerin yanı sıra öğrenci ve velilere yönelik kültür-sanat, düşünce insanlarının da katıldığı çeşitli organizasyonlar yapılmaktadır. Öğrenci etkinliklerinin ortaya çıkardığı eserlerin sunulduğu sergilerde de çalışmalar ziyaretçilere sunulmaktadır. Öğrencilerimiz sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda kendilerini gerçekleştirme, geliştirme ve en önemlisi ifade edebilme imkânını bularak yarınlara her yönden daha donanımlı bireyler olarak hazırlanıyorlar.

9

Resim Ve Sanat Atölyeleri

“Her bireyin keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği vardır” ön kabulüyle Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde, sanatla yaşamı birleştirmek için gerekli tüm mekanları, araç – gereçleri ve nitelikli eğitmenleri bir araya getiren kültür-sanat- beceri kompleksi oluşturulmuştur. Öğrencilerin saklı yeteneklerini keşfedebilmeleri için görsel sanatlar ve seramik atölyelerinin bulunduğu Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde öğrencilerin, görme ve şekillendirme yeteneklerini geliştirerek, yaratıcılık ve heyecan gibi her türlü duyguyu pratiğe dönüştürmelerine yardımcı olan çalışmalar yapılmaktadır. Atölyelerde sanatı sanat tarihinden yola çıkarak günümüz kültürüyle birleştiren öğrencilerimiz, dünyaya daha estetik bir pencereden bakıyor, çağdaş yaşama katılma fırsatını yakalayarak sosyal yaşamda etkin biçimde var oluyorlar.

10

Yükseliş K12 İle Başarı Takibi

Ölçme değerlendirmeye özel bir önem veren ve yaş gruplarına göre iki farklı uygulamanın yer aldığı Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde; küçük sınıflarda, Avrupa’nın en büyük ölçme-değerlendirme kuruluşu k12 ile çocukların bireysel gelişim sürecinin ve uygun eğitim metodunun tespiti yapılmaktadır. Yükseliş Koleji’nde, “Hiçbir öğrenci geride kalmasın!” hedefiyle hareket eden k12 öğrenci izleme sistemiyle, denetlenebilir, karar alma süreçlerine katkı sağlayan merkezi bir bilgi sistemi oluşturulmuştur.
Büyük sınıflarda, Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nin tüm deneme sınavlarını kapsayan eş güdümün sağlandığı Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde öğrencilerin hem okul hem de Türkiye genelindeki başarıları ölçülmektedir. Yükseliş K12.net sistemi ile veliler, öğrencilerinin sınav sonuçlarını, akademik performanslarını, devam-devamsızlık durumlarını takip edebilmektedirler. Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde kazanım tabanlı gelişmiş raporlarla öğrencilerin konu eksiklerinin takibine uygun bilgi ve istatistiklerin yanı sıra bilimsel sistemle toplanan bilgi ve içerik, ölçme değerlendirme uzmanlarınca analiz edilmekte ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, Yükseliş K12.net sistemleriyle bilimsel ölçme değerlendirme yöntemleriyle denetimli ve kaliteli eğitim-öğretim süreci içinde yer alırken velilerimiz, öğretmen ve yöneticilerimiz ise öğrencilerin devam durumları, başarı grafikleri, sınav performanslarıyla ilgili detaylı bilgiye sahip oluyorlar.

11

Değerler Eğitimi

 Sevgi, saygı, adalet, dayanışma, yardımseverlik, fedakarlık, hoşgörü, dürüstlük, farklılıklara saygılı olmak gibi toplumsal değerleri kurumsal felsefesinin merkezine yerleştiren Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde; takip/sorumluluk, hakkaniyet/dürüstlük, empati/duygudaşlık kültürü oluşturmaya dönük yaklaşım esas alınmıştır. ‘İyi insan iyi vatandaş’ yetiştirme hedefiyle oluşturulan değer merkezli okul kültüründe, zararlı alışkanlıklar, şiddete yönelim, marka bağımlılığı, aile ve topluma yabancılaşma gibi olumsuz tutum ve davranışlara karşı engelleyici ve önleyici tedbirler bulunmaktadır. Eğitim sisteminde aktarılması gereken değerlerin ve değer sistemlerinin belirlenmesi için değer eğitimiyle ilgili düzenli olarak literatür taraması yapılmaktadır. Okulumuzca benimsenen değerler ve bu değerlerin eğitimiyle öğrencilerimiz kendilerine ve topluma yararlı bireyler olarak yaşama hazırlanıyorlar. Bu eğitimle temel insani değerleri psikolojik, bilimsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmaları sağlanıyor.

12

Seçkin Öğretmen Kadrosu

 Eğitim-öğretim alanındaki başarısını güçlü öğretmen kadrosuna borçlu olan Yükseliş Eğitim Kurumları’da, öğretmenlik mesleğine adanmış,  başarılı, özverili,  liderlik yeteneği güçlü, yeniliğe ve teknolojiye açık, alanında en iyisi, mesleki hakimiyeti olan ve genel kültürü yüksek, iletişim kurabilme, kriz çözebilme ve gerektiğinde öz eleştirel olabilen,  öğrencilerinin bireysel özelliklerini analiz edebilen öğretmenler görev yapmaktadır.

13

Rehberlik Çalışmaları

Sosyal, duygusal, akademik ve gelişimsel rehberlik anlayışının benimsendiği Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde, ulusal ve uluslararası geçerlilik, güvenilir test ve envanter ile birlikte öğrencilerin arkadaş ilişkileri, veli ve öğretmen iletişiminin sağlıklı yürütülmesi için danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğrencinin sosyal çevreye uyumu, problem çözme ve karar verme gelişimlerinin takibi ve gerekli destek hizmetlerinin sağlandığı Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde, derslere katılım, sınav performans izlenmesi ve günlük okula devam durumu konusunda düzenli olarak veli bilgilendirmesi yapılmaktadır.

Yükseliş K12.net uygulamasıyla öğrencinin kazanım tabanlı eksik konularının tespiti, eksiklerin giderilmesi ve gerekli bireysel grup çalışma programının oluşturulduğu Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde, ulusal sınavlarda, test tekniği, zaman yönetimi, kaygı yönetimi gibi önemli konularda da danışmanlık ve destek verilmektedir. Öğrencilerimiz rehberlik hizmetlerimiz ile akademik, fiziksel, duygusal, zihinsel, sosyal ve kültürel hayatlarını oluşturan tüm ögeleri ve bu ögeler arasındaki çok boyutlu ilişkileri doğru biçimde algılıyorlar. Eğitim-öğretim süreçlerinin tümüne yayılan rehberlik çalışmalarıyla öğrenci-öğretmen-veli koordinasyonu başarıyla sağlanıyor.

14

İngilizce

Özel Yükseliş Okulları’nda yoğun İngilizce (Intensive English) ile öğrenciler İngilizceyi akıcı bir biçimde konuşabilir ve İngilizce kullanarak etkin bir biçimde iletişim kurabilir bireyler olarak yetişiyorlar. Yoğun ders saatleri ve güçlü öğretmen kadrosu ile özellikle çocukların İngilizce iletişim becerilerinin (Communicative Skills) en üst düzeyde geliştirilmesi sağlanıyor.

15

Yüzme Havuzu

Yüzme sporuna ve çocuğun suyla bağının erken yaşlarda kurulmasına büyük önem veren Özel Yükseliş Okulları’nda; yüzme sporlarıyla ilgili eğitimin tüm öğrencilerine verilmesi için Yükseliş Spor Kulübü kurulmuştur.

16

Organik Kantinler

Beslenmeyi bir bilimsel programla ele alan Özel Yükseliş Okulları’nda, kantinler okul beslenme anlayışını destekleyecek şekilde farklı yaş gruplarının ihtiyaç ve önceliklerine göre oluşturulmuştur.

17

Açık ve Kapalı Spor Salonları

Nitelikli spor eğitiminin yanı sıra spor kültürü ve birikiminin de verildiği Özel Yükseliş Okulları’nda; spor eğitimi için uygun alanlar oluşturularak, uygun ekipman ile birlikte alanlarında uzman eğitimcilere yer verilmiştir.

Başarı İçin

Yükseliş Koleji Tanıtım Sayfası

bottom of page