top of page

Yükseliş K12 İle Başarı Takibi

 

   Ölçme değerlendirmeye özel bir önem veren ve yaş gruplarına göre iki farklı uygulamanın yer aldığı Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde; küçük sınıflarda, Avrupa’nın en büyük ölçme-değerlendirme kuruluşu k12 ile çocukların bireysel gelişim sürecinin ve uygun eğitim metodunun tespiti yapılmaktadır. Yükseliş Koleji’nde, “Hiçbir öğrenci geride kalmasın!” hedefiyle hareket eden k12 öğrenci izleme sistemiyle, denetlenebilir, karar alma süreçlerine katkı sağlayan merkezi bir bilgi sistemi oluşturulmuştur.
Büyük sınıflarda, Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nin tüm deneme sınavlarını kapsayan eş güdümün sağlandığı Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde öğrencilerin hem okul hem de Türkiye genelindeki başarıları ölçülmektedir. Yükseliş K12.net sistemi ile veliler, öğrencilerinin sınav sonuçlarını, akademik performanslarını, devam-devamsızlık durumlarını takip edebilmektedirler. Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde kazanım tabanlı gelişmiş raporlarla öğrencilerin konu eksiklerinin takibine uygun bilgi ve istatistiklerin yanı sıra bilimsel sistemle toplanan bilgi ve içerik, ölçme değerlendirme uzmanlarınca analiz edilmekte ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, Yükseliş K12.net sistemleriyle bilimsel ölçme değerlendirme yöntemleriyle denetimli ve kaliteli eğitim-öğretim süreci içinde yer alırken velilerimiz, öğretmen ve yöneticilerimiz ise öğrencilerin devam durumları, başarı grafikleri, sınav performanslarıyla ilgili detaylı bilgiye sahip oluyorlar.

bottom of page