top of page

Rehberlik Çalışmaları

 

   Sosyal, duygusal, akademik ve gelişimsel rehberlik anlayışının benimsendiği Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde, ulusal ve uluslararası geçerlilik, güvenilir test ve envanter ile birlikte öğrencilerin arkadaş ilişkileri, veli ve öğretmen iletişiminin sağlıklı yürütülmesi için danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğrencinin sosyal çevreye uyumu, problem çözme ve karar verme gelişimlerinin takibi ve gerekli destek hizmetlerinin sağlandığı Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde, derslere katılım, sınav performans izlenmesi ve günlük okula devam durumu konusunda düzenli olarak veli bilgilendirmesi yapılmaktadır.

Yükseliş K12.net uygulamasıyla öğrencinin kazanım tabanlı eksik konularının tespiti, eksiklerin giderilmesi ve gerekli bireysel grup çalışma programının oluşturulduğu Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde, ulusal sınavlarda, test tekniği, zaman yönetimi, kaygı yönetimi gibi önemli konularda da danışmanlık ve destek verilmektedir. Öğrencilerimiz rehberlik hizmetlerimiz ile akademik, fiziksel, duygusal, zihinsel, sosyal ve kültürel hayatlarını oluşturan tüm ögeleri ve bu ögeler arasındaki çok boyutlu ilişkileri doğru biçimde algılıyorlar. Eğitim-öğretim süreçlerinin tümüne yayılan rehberlik çalışmalarıyla öğrenci-öğretmen-veli koordinasyonu başarıyla sağlanıyor.

bottom of page