top of page

Değerler Eğitimi

 

   Sevgi, saygı, adalet, dayanışma, yardımseverlik, fedakarlık, hoşgörü, dürüstlük, farklılıklara saygılı olmak gibi toplumsal değerleri kurumsal felsefesinin merkezine yerleştiren Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu’nde; takip/sorumluluk, hakkaniyet/dürüstlük, empati/duygudaşlık kültürü oluşturmaya dönük yaklaşım esas alınmıştır. ‘İyi insan iyi vatandaş’ yetiştirme hedefiyle oluşturulan değer merkezli okul kültüründe, zararlı alışkanlıklar, şiddete yönelim, marka bağımlılığı, aile ve topluma yabancılaşma gibi olumsuz tutum ve davranışlara karşı engelleyici ve önleyici tedbirler bulunmaktadır. Eğitim sisteminde aktarılması gereken değerlerin ve değer sistemlerinin belirlenmesi için değer eğitimiyle ilgili düzenli olarak literatür taraması yapılmaktadır. Okulumuzca benimsenen değerler ve bu değerlerin eğitimiyle öğrencilerimiz kendilerine ve topluma yararlı bireyler olarak yaşama hazırlanıyorlar. Bu eğitimle temel insani değerleri psikolojik, bilimsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmaları sağlanıyor.

bottom of page